FAKTA: Tvang i psykiatrien

Danske Regioner foreslår en ny type institution, som placerer sig mellem et psykiatrisk hospital og et bosted.

På de nye centre skal det være muligt for personalet at bruge tvang overfor psykisk syge med misbrugsproblemer, siger formand for regionerne Bent Hansen (S).

Som udgangspunkt skal al behandling i sundhedsvæsenet ske med et informeret samtykke fra patienten.

Der findes dog en undtagelse på det psykiatriske område, hvor der er mulighed for, at der kan ske behandling af psykiatriske patienter mod deres vilje.

Et tvangsindgreb kan være:

* Frihedsberøvelse, som dækker over tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tilbageførsel.

* Tvangsbehandling, som dækker over tvangsmedicinering, tvangsernæring, el-stimulation og tvangsbehandling af en somatisk (legemlig) lidelse.

* Tvungen opfølgning efter udskrivning.

* Tvangsfiksering.

* Anvendelse af fysisk magt.

* Personlige alarm- og pejlesystemer.

* Beskyttelsesfiksering.

* Aflåsning af patientstuer på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland.

* Oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland.

* Personlig skærmning og aflåsning af døre i afdelingen, og personlig hygiejne under anvendelse af tvang.

* Derudover kan der ske undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande med videre.

Kilder: Sundhed.dk

/ritzau/

Dagens Gossip