Falleret IT-iværksætter skal betale gigantisk erstatning

Vestre Landsret har mandag dømt stifteren af og direktøren det konkursramte tidligerebørsnoterede selskab, Memory Card Technology, John Trolle til at betale en erstatning på 100 mio. kr. til konkursboet efter firmaet.

Konkursboet Memory Card Technology havde nedlagt påstand om, at John Trolle som tidligere administrerende direktør og hovedaktionær, selskabets øvrige bestyrelsesmedlemmer og selskabets revisorer skulle betale erstatningen på 100 mio. kr. Konkursboet hævdede således, at John Trolle, der havde foretaget regnskabsmanipulationer og var blevet straffet med fængsel i 6 år for bl.a. bedrageri af særlig grov beskaffenhed over for selskabets banker, var erstatningsansvarlig. Det var endvidere konkursboets opfattelse, at selskabets øvrige bestyrelse og selskabets revisorer i forbindelse med deres arbejde havde handlet ansvarspådragende, selv om de ikke havde været bekendt med direktørens regnskabsmanipulationer.

Landsretten har nu dømt den tidligere administrerende direktør til at betale en erstatning på 100 mio. kr. til konkursboet, idet landsretten har fundet, at han ved sine regnskabsmanipulationer har handlet ansvarspådragende over for selskabet og påført det et tab.

Den tidligere bestyrelse er blevet frifundet, for landsretten har fundet, at bestyrelsen ikke har tilsidesat de dagældende regler i aktieselskabsloven om en bestyrelses pligter med hensyn til at sørge for selskabets forsvarlige organisation og til at sørge for, at dets finansielle og regnskabsmæssige forhold var i orden, og der har herefter ikke været grundlag for at dømme bestyrelsen til at betale erstatning til konkursboet.

Revisionen er blevet dømt til i forening med den tidligere direktør at betale erstatningen på 100 mio. kr., idet landsretten har fundet, at revisorerne burde have givet to årsregnskaber forbehold både for værdiansættelsen af varebeholdningerne, idet man ikke havde været i stand til at kontrollere rigtigheden af opskrivningerne og dermed værdien af varebeholdningerne.

Dagens Gossip