Farcen fortsætter: Brøndbys bestyrelse overvejer at blive

Da Brøndby den 12. marts indkaldte til ordinær generalforsamling, var det blandt andet med meddelelsen om, at bestyrelsen ville trække sig, og at en ny skulle vælges. Den interne deadline for opstilling af kandidater blev sat til otte dage før generalforsamlingen den 3. april, men som så ofte før i løbet af det seneste halve år, er fristen igen blevet overskredet.

Nu tyder noget på, at hele eller dele af bestyrelsen alligevel genopstiller, og at den store udskiftning slet ikke kommer i denne omgang.

Tirsdag aften var der møder blandt de forskellige grupperinger i klubben, og ifølge sporten.dk's oplysninger ligger bolden lige nu hos næstformand Benny Winther, der dels ejer en del af de magtfulde A-aktier, og dels har et afgørende ord at skulle have sagt om, hvordan Brøndbyernes IF Fodbold Fond anvender sine A-aktie-stemmer.

En af overvejelserne er, at bestyrelsen alligevel genopstiller og bliver siddende, indtil den planlagte aktieemission er blevet gennemført til maj, hvorefter der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at sammensætte en ny ledelse. Det er dog muligt, at der bliver plads til en eller to nye bestyrelsesmedlemmer, fordi den nye bestyrelse udelukkende består af fem personer.

Argumentet er, at det er den nuværende ledelse, der står bag det aktieprospekt, som aktionærerne skal tage stilling til, og at det derfor vil være både mest rimeligt og praktisk at tage tingene i den rækkefølge.

Det er dog ikke alle, der er enige i den disposition, og meget tyder på, at advokat Jeppe Stokholm med sin investorgruppe og Jørgen Lindegaard som en af bestyrelseskandidaterne trækker følehornene tilbage, hvis bestyrelsen genopstiller. Stokholm har således gentagne gange gjort det klart, at hans folk ønsker en ny ledelse, og det er næppe sandsynligt, at han stiller folk op til bestyrelsen, hvis ikke A-aktionærerne bakker dem op, fordi de da går til generalforsamling med visheden om at lide nederlag.

 

 

 

 

 

Dagens Gossip