Faretruende fald i arbejdsstyrken

Det kan ses ved, at beskæftigelsen de senere år er faldet langt mere, end arbejdsløsheden er steget. I de gode år fra 2005 til midten af 2008 var der en klar tendens til, at beskæftigelsen steg hurtigere, end bruttoledigheden faldt. Det er et udtryk for, at arbejdsstyrken i denne periode blev øget, især fordi svage grupper kom i arbejde, men også fordi der strømmede arbejdskraft til Danmark fra især Sverige, Tyskland og Polen.

Men præcis det modsatte sker lige nu, hvor antallet af ledige ligger stort set uforandret, mens den svage økonomiske vækst trækker beskæftigelsen ned.

Det er cheføkonom Helge J. Pedersen fra Nordea, der peger på dette. Han siger, at det store gab mellem den faldende beskæftigelse og uændrede arbejdsløshed er »et tydeligt signal om, at mange personer helt har forladt arbejdsstyrken, som følge af den faldende beskæftigelse«.

»Arbejdsstyrken kan meget vel være faldet med 30.000 til 40.000. Hvis disse personer i stedet var blevet registreret som ledige, ville ledigheden i dag ligge på ikke de officielle 156.000, men over 200.000 fuldtidsledige,« siger Helge J. Pedersen.

Chefkonsulent Erik Simonsen fra DA er enig.

»Arbejdsstyrken er faldende i disse år, men der er også en tendens til, at den vokser igen, når beskæftigelsen stiger,« siger han.

Der findes ikke officielle og nyere tal fra Danmarks Statistik for, hvordan arbejdsstyrken udvikler sig, men flere statistikker peger i retning af, at den falder markant. Der har således også været en ganske betydelig stigning i det antal personer mellem 16 og 64 år, som står helt uden for arbejdsstyrken. Den gruppe er vokset fra 675.000 i 2008 til nu hele 755.000.

En mindre arbejdsstyrke er ikke nødvendigvis et kæmpe problem, hvis flere eksempelvis begynder på en uddannelse, som samfundet kan få glæde af på længere sigt. Men hvis afgangen bliver permanent, og arbejdsstyrken dermed mister sin elastiske evne, så den ikke kan vokse igen i de gode tider, er det et alvorligt problem. Så vil der nemlig hurtigere opstå faglige og geografiske flaskehalse med mangel på hænder og hoveder, som kan udløse lønpres og skade konkurrenceevnen og væksten.

»Det er på nuværende tidspunkt særdeles vanskeligt at vurdere, hvor stor en del af tabet i arbejdsstyrken, der er permanent. Men antallet af ledige stillinger i forhold til antallet af arbejdsløse tyder på, at de seneste års stilstand har medført en mere vedvarende strukturel skade på arbejdsmarkedet,« siger Helge J. Pedersen.

Han peger også på, at beskæftigelsen på det seneste kun har vist en svagt faldende tendens, hvilket er paradoksalt, når væksten i dansk økonomi er nede omkring nul.

Forklaringen er formentlig, hvis de aktuelle statistikker er til at stole på, at produktiviteten herhjemme direkte falder. Så i stedet for at fyre medarbejdere lader mange virksomheder de ansatte arbejde lidt langsommere end før med faldende produktivitet til følge.

Dagens Gossip