Farlig bakterie lukker afdeling på Odense Universitetshospital

Det drejer sig om to patienter på sengeafsnittet C4 på Reumatologisk Afdeling, der er ramt af en særlig variant af bakterien Clostridium difficile, der kan give svær diare.

 

Afdelingen har derfor valgt midlertidigt at lukke afsnittet. De ramte patienter får den specialistbehandling, de har behov for, og sengeafsnittet bliver rengjort og desinficeret.

 

Al aktivitet på daghospitalet på afsnit C4 flytter fra den 28. juni og fire uger frem til ambulatoriet på den reumatologiske afdeling. Patienter, der i de kommende dage skal indlægges på afdelingen, vil blive indlagt på andre sengeafsnit.

 

Clostridium difficile er en bakterie, der findes naturligt i tarmen hos mennesker. Den kan give diare hos patienter på hospitaler og plejehjem, især når patienterne bliver behandlet med antibiotika.

 

Clostridium difficile ribotype 027 (CD027) er en særlig variant af Clostridium difficile. Det er en infektion, som skal behandles med antibiotika i længere tid. Den er meget smitsom og kan medføre større sygelighed og dødelighed end andre varianter.

 

Derfor har OUH sat gang i flere initiativer, blandt andre isolation af de ramte patienter, skærpede hygiejniske forholdsregler samt som nævnt stop for indlæggelse på det berørte afsnit. Når afsnittet er tømt for patienter, vil det blive hovedrengjort, og samtlige rum grundigt desinficeret.

 

Besværlig bakterie Clostridium difficile er en sporedannende bakterie, som er svær at fjerne med almindelig rengøring. Den er resistent over for alkohol og har en evne til at overleve i omgivelserne.

 

Vand og sæbe kan reducere, men ikke fjerne bakterien. Derfor er det i særlige udbrudstilfælde nødvendigt at anvende andre desinfektions¬midler, eksempelvis klorholdige midler.

 

Udbruddet af Clostridium difficile på Reumatologisk Afdeling har ingen indflydelse på behandlingen af patienter på resten af hospitalet, men OUH’s Hygiejneorganisation har på hele hospitalet gjort opmærksom på de generelle infektionshygiejniske forholdsregler.

 

Reumatologisk Afdeling behandler patienter med en række gigtsygdomme.

Dagens Gossip