Fejlagtige ejendomsvurderinger er ikke ulovlige

Konklusionen er truffet på baggrund af Rigsrevisionens fund af SKATs fejlagtige forvaltninger af de offentlige ejendomsvurderinger, oplyser Skatteministeriet.

Fra Kammeradvokaten lyder meldingen, at »der ikke er grundlag for at anse SKATs vurderinger af ejerboliger for at have været upræcise i en sådan grad, at SKATs hidtidige fortolkning og forvaltning af vurderingssystemet falder uden for lovens rammer«.Derfor mener Skatteminister Holger K. Nielsen (SF) heller ikke, at det kan forsvares, at man tilbagebetaler tvivlsomme skattekroner fra tidligere end 2011.»Hvis SKAT havde forvaltet ulovligt, så ville regeringen selvfølgelig se på mulighederne for at give boligejerne penge tilbage flere år tilbage i tiden. Det er bare ikke tilfældet. Regeringen kan ikke forsvare at udbetale mange millioner skattekroner, hvis der ikke er juridisk grundlag for det. Jo længere tid vi går tilbage, jo større bliver usikkerheden samtidig i forhold til en ny vurdering,« siger skatteministeren, der mener at have fundet en »balance som er både rimelig og som er forsvarlig«.

Ifølge Berlingske viste Rigsrevisionens analyse, at tre ud af fire parcelhuse enten blev sat for højt eller for lavt i ejendomsvurderingerne fra 2011, hvilket kan betyde, at titusindvis af danske boligejere kan have betalt en forkert ejendomsskat.

Dagens Gossip