Femern A/S klar med ansøgning om forbindelse

Femern A/S er klar til at aflevere en 10.000 sider lang ansøgning om at bygge en fast forbindelse over Femern Bælt til de slesvig-holstenske myndigheder i oktober. Det betyder, at godkendelsesprocessen i Danmark og Tyskland kan gå i gang, meddeler selskabet fredag i en pressemeddelelse.

Claus F. Baunkjær, som er administrerende direktør for Femern A/S, der er et selskab under det statsejede Sund & Bælt Holdings A/S, er begejstret for at være kommet så langt i processen, at man nu har en færdigforfattet ansøgning klar til aflevering.

»Femern Bælt projektet er kommet et stort skridt videre. Vi er i gang med udbuddene, hvor entreprenørerne nu tegner og regner på en pris på sænketunnelen. Vi er i gang med den danske VVM-høring (Vurdering af Virkninger på Miljøet, red.) og nu kommer den tyske godkendelsesproces, som er den sidste del af vores projekteringsopgave, før anlægsloven for projektet kan udarbejdes,« siger Claus F. Baunkjær og tilføjer:

»Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med de tyske myndigheder og det er stærkt, at vi sammen har kunnet færdiggøre ansøgningen hurtigt og med høj kvalitet. Der er trods alt tale om et af Europas største grænseoverskridende anlægsprojekter, og der er derfor tale om en meget kompliceret proces,« siger han.

På baggrund af de mange undersøgelser, som er gennemført af et stort hold internationale eksperter, er sænketunnelen udpeget som det projekt, som Femern A/S anbefaler at bygge. Det er ifølge selskabet den bedste løsning i forhold til teknologi, byggemetoder, sikkerhed, miljø og økonomi. Det spiller en stor rolle i valget, at byggemetoden er kendt og afprøvet, eksempelvis på Øresundstunnelen, hvor man havde stor succes med håndtering af sediment ved gravearbejdet i havbunden.

Ifølge tidsplanen påbegyndes anlægsfasen i sommeren 2015. Det forudsætter, at myndighedsgodkendelsen i Tyskland er afsluttet, og at Folketinget har vedtaget en anlægslov samt at kontraktforhandlingerne med entreprenørerne er tilendebragt.

Dagens Gossip