Finanslov er på plads og præsenteres torsdag

Siden mandag har regeringen, Enhedslisten og SF præsenteret en række delaftaler om finansloven. Og torsdag er partierne i rød blok klar til at præsentere den samlede aftale om finansloven for 2015.

Det vil ske klokken 12 torsdag, oplyser Finansministeriet, efter at parterne er enige om den samlede aftale.

Aftalen indeholder en ny midlertidig redningskrans til dem, der falder ud af dagpengesystemet, med samme ydelser som arbejdsmarkedsydelsen. Samtidig udfases den gensidige forsørgerpligt for samlevende på kontanthjælp.

Herudover sikres der et økonomisk løft af unge arbejdsløse på kontanthjælpens laveste ydelser.

Mandag blev slutspurten mod en aftale for alvor sat i gang, da parterne blev enige om den ene af to store knaster i forhandlingerne, en omlægning af udviklingsbistanden.

Regeringens ønske var at bruge 2,5 milliarder kroner fra udviklingsbistanden til at betale for blandt andet boliger til de op mod 20.000 asylansøgere, som regeringen venter kommer til Danmark i år.

Enhedslisten og SF gik i sidste ende med til, at der kan flyttes 1,5 milliarder kroner fra udviklingsbistanden til asylansøgere i Danmark.

De følgende dage præsenterede parterne flere delaftaler, hvor man delte penge ud til blandt andet sundhed, pædagoger, hjemmehjælp, integration og inklusion i folkeskolen.

Onsdag aften faldt flere aftaler på plads, og rygterne om en samlet finanslovaftale tog for alvor fart.

I de seneste dage har forhandlingerne om, hvad der skulle ske med dagpengene, været den sidste store knast, som nu også er løst.

/ritzau/