Finanslov: Sådan skal social udsatte hjælpes

Billigere tandlægebesøg for socialt udsatte, børnecheck til flygtninge og hurtigere sagsbehandling når det handler om familiesammenføring.

Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om en socialpakke, der samlet giver 1,1 milliarder kroner til initiativer på social- og integrationsområdet over de næste fire år.

Socialpakken indeholder følgende initiativer:

* Styrkelse af tandsundheden for økonomisk vanskeligt stillede borgere. Kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der er på den lave såkaldte ungeydelse, får dækket 100 procent af tandlægeregningen ud over de første 600 kroner. Kontanthjælpsmodtagere over 25 år får dækket 65 procent af regningen over 800 kroner.

* Særligt børnetilskud til alle eneforsørgere og enlige adoptanter. For de enlige forsørgere er der tale om at genindføre børnechecken - for eksempel for enlige kvinder, der blive insemineret. Helt nyt er børnecheck til enlige adoptanter.

* Flygtninge undtages fra optjeningsprincippet, så de får ret til fuld børne- og ungeydelse og børnetilskud, når de har fået opholdstilladelse i Danmark. Desuden ændres optjeningsprincippet, således at bopæl i Grønland eller på Færøerne ligestilles med bopæl i Danmark.

* Styrket integration af flygtninge og familiesammenførte, så de hurtigere bliver integreret i Danmark.

* Bedre forhold for handlede personer. Med aftalen får ofrene blandt andet bedre hjælp til at begynde et nyt liv, når de kommer tilbage til deres hjemland.

* Forbedret service og hurtigere sagsbehandling på familiesammenføringsområdet.

* Initiativer mod udsættelse af lejere. Det drejer sig blandt andet om bedre muligheder for kommunerne til at yde hjælp til huslejebetaling, når det er hensigtsmæssigt.

* Penge til Natcafeen på Nørrebro.

 

Dagens Gossip