Finanstilsynet politianmelder bank

Det fremgår af rapporten, at bankens største engagement reelt udgjorde ca. 57 pct. af basiskapitalen, »hvilket var en klar overskridelse af kravet i § 145 i lov om finansiel virksomhed om, at et engagement maksimalt må udgøre 25 pct. af basiskapitalen. Finanstilsynet finder, at dette er en alvorlig og betydelig lovovertrædelse,« som det hedder.

EIK Bank blev som flere andre pengeinstitutter fanget i en situation med overbelåning af ejendomsprojekter, som ifølge tilsynets rapport også blev påtalt efter gentagne kontrolbesøg.

Det fremgår ikke af rapporten, hvem tilsynet har politianmeldt.

Bankens nu forhenværende direktør Brian Toft er blandt en personkreds, som tidligere er blevet stævnet efter Eik Banks kollaps.med et samlet erstatningskrav på en kvart milliard kroner. Og ud over Brian Toft tæller de stævnede personer bestyrelsesformand Marner Jacobsen, der var chef for Eik Banks færøske moderselskab.

På begge sider af bordet

Rapporten konkluderer vedrørende det danske datterselskab EIK Bank Danmark, at banken var alt for kraftigt eksponeret mod ejendomsudlån.

»En sådan ekspansion ville selv uden den efterfølgende konjunkturudvikling være risikabel, og ville i dag være i modstrid med tilsynsdiamanten både i forhold til vækst og ejendomseksponering. Dette blev forværret af, at banken ikke magtede at håndtere de stigende problemer i porteføljen i takt med, at de opstod, på grund af en svag kreditstyring og en kreditafdeling med for få ressourcer,« hedder det i rapporten.

Sagen blev yderligere forværret af, at Eik Bank brugte en såkaldt up-side model, hvor banken ville få del i et senere overskud. Og det kan have gjort banken for tålmodig med kunderne og tilmed fået den til at udvide engagementerne på trods af problemer.

»En sådan tilgang, hvor banken så at sige kommer til at sidde på begge sider af bordet, er problematisk,« konkluderer tilsynet.

Politianmeldelsen er ikke uddybet mere end det ovenfor nævnte.

»I forbindelse med gennemgangen af banken før overdragelsen er der konstateret forhold, som har ført til anmeldelse til politiet med henblik på videre efterforskning,« hedder det kortfattet i rapporten.

Bankens nye bestyrelse under Finansiel Stabilitet bad advokat Carsten Fode, Kromann Reumert Advokatfirma, om at undersøge bankens økonomiske sammenbrud, samt om der var tale om lovovertrædelser.

Bortset fra at konstatere manglende kompetencer i banken konkluderer advokaten også, at banken overtrådte en række paragraffer i lov om finansiel virksomhed - blandt andet ved at have engagementer, der oversteg 25 pct. af basiskapitalen, og ved at en koncernintern transaktion, der ikke foregik på markedsmæssige vilkår.

Dagens Gossip