Fiskehandler sendes otte måneder i fængsel for salg af ulovlige fisk

Salg af ulovligt fangede torsk koster nu en fiskehandler fra Nordvestjylland otte måneders fængsel, en bøde på 883.000 kroner samt konfiskation af 117.000 kroner.

Fiskehandleren købte større partier torsk udenom de officielle kanaler, og det er naturligvis ikke lovligt.

- Der var stor bekymring for torskebestanden på det tidspunkt og derfor skulle alle torsk sælges på fiskeauktioner. De omhandlede torsk blev handlet uden om fiskeauktionerne og var derfor sorte fisk, siger specialkonsulent Gunnar Beck Jørgensen fr SKAT.

Fiskehandleren ville sælge torskene videre, men det gav ham et problem.

Papirerne på de sorte torsk var af gode grunde ikke i orden og salget i forretningen vil blive alt for stort i forhold til det antal fisk, han officielt havde indkøbt.

Derfor kontaktede fiskehandleren nogle bekendte, der var villige til at løse problemet mod en betaling.

De bekendte lavede så fiktive fakturaer, og dermed så det så ud som, at fiskehandleren havde købt torskene af dem.

Betalingen svarede til momsen, for den fik fiskehandleren alligevel tilbage fra SKAT, når han bogførte købet i sit regnskab. Dog uden at han nogensinde havde betalt moms for sine køb.

SKAT og Fiskeridirektoratet samarbejdede om sagen, og Fiskeridirektoratet undrede sig over, at sælgerne intet havde med fiskeribranchen at gøre, og der var også en række forhold hos SKAT, der tydede på, at der var noget helt galt.

- Samarbejde i kontrolmæssig henseende mellem de forskellige offentlige myndigheder giver meget bedre muligheder for at afsløre bevidst svindel, og det er faktisk disse samarbejdsformer vi i denne sag har udnyttet til fulde, siger Gunnar Beck Jørgensen.

Fiskehandleren skal nu tilbagebetale momsen, han aldrig har været berettiget til, i alt 540.000 kroner. De der udskrev fakturaerne har erkendt svindlen og er alle i dømt en bøde.

For overtrædelse af fiskerilovgivningen, ved at sælge sorte torsk, blev der konfiskeret 117.000 kroner. Fiskehandleren blev i Retten i Viborg desuden i dømt en straf på otte måneders fængsel og en tillægsbøde på 883.000 kroner.

- Vi er meget tilfredse med dommen, der giver et klart signal om at det er ulovligt at snyde med moms og skat, og at der er risiko for at blive opdaget. Ikke mindst set i lyset af, at sagen udspringer af et myndighedssamarbejde mellem Fiskeridirektoratet og SKAT, siger Lars Holte Larsen, der er afdelingsleder i Skattecenter Struer.

Dagens Gossip