Flere ældre klarer sig uden hjemmehjælp

Ifølge Danmarks Statistik var der sidste år et fald i antallet af modtagere af hjemmehjælp på fem procent. 154.600 borgere modtog sidste år hjemmehjælp, mens der året før var 162.800 kunder i butikken.

Det har sin naturlige forklaring, vurderer formand for kommunernes social- og sundhedsudvalg, Rebilds borgmester Anny Winther (V).

»Vi ser nu resultatet af den rehabiliterende indsats i forhold til mange af de ældre, der tidligere har modtaget hjemmehjælp,« siger Anny Winther.

Kommunerne har de senere år gjort en dyd ud af at gøre de ældre mere selvhjulpne, så de kan klare en større del selv, både i forhold til rengøringen af hjemmet og den personlige pleje.

»Vi har gjort meget ud af at genoptræne tabte funktioner, og nogle steder har man indført robotstøvsugere, der kan bidrage til rengøringen af hjemmene,« siger Anny Winther.

Tallene viser, at det er inden for den praktiske hjælp, der har været det største fald. Fra 2011 til 2012 faldt antallet af leverede timer til praktisk hjælp med 10 procent. I gennemsnit fik den enkelte borger 0,7 timer i praktisk hjælp, og det dækker over tøjvask, indkøb og rengøring. Inden for personlig pleje er der sket et fald på fem procent.

Formanden for KLs social- og sundhedsudvalg forventer dog ikke, at antallet af danskere, der modtager hjemmehjælp, vil falde yderligere.

»Nej, jeg tror, det har fundet et stabilt leje. Man skal huske på, at antallet af ældre er stærkt stigende. Der er rigtig mange ældre, der kan tage vare på sig selv, men der er også en gruppe, der har behov for mere hjælp,« siger Anny Winther.

Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at de ældre i stigende grad benytter sig af alternativer til den offentlige hjemmehjælp. Det kan lade sig gøre i kraft af den såkaldte fritvalgsordning.

I 2011 blev 27 procent af hjemmehjælpstimerne leveret af en privat leverandør, mens andelen i 2012 var 29 procent.

»Det er nok en del af tidens trend, at de ældre gerne selv vil bestemme og træffe deres eget valg,« siger Anny Winther.

Dagens Gossip