Flere akademikere kommer i job, mens beskæftigelsen falder

Siden beskæftigelsen toppede i efteråret 2008, er over 160.000 private job blevet nedlagt herhjemme. Men på samme tid er antallet af privatansatte akademikere vokset med 12.300 til tæt ved 117.500.

Samlet betyder det, at 8,2 procent af den samlede private beskæftigelse nu er akademikere mod kun 6,6 procent for fire år siden.

Det viser en ny analyse, som Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) har udarbejdet i samarbejde med AE-rådet.

Arbejdsløsheden er også steget blandt akademikere de senere år. Især nyuddannede har været hårdt ramt. Men der er kommet så mange nye akademikere ud på arbejdsmarkedet de senere år, at det både har kunnet få beskæftigelsen og ledigheden til at stige – på samme tid.

Det er især store virksomheder med mere end 100 ansatte, der har ansat flere akademikere, samtidig med at de har skåret stort ned på andre personalegrupper.

Den udvikling forklarer professor ved Københavns Universitet Jakob Roland Munch med, at sammensætningen af arbejdsstyrken ændrer sig.

»Der kommer relativt flere højtuddannede ud på arbejdsmarkedet i disse år. De ældste årgange, der forlader arbejdsmarkedet, har et lavere uddannelsesniveau end de nye årgange, der kommer ind,« siger han til DJØFs nyhedsbrev DeFacto.

Men arbejdsgivernes behov for personer med lange uddannelser vokser også. Både den teknologiske udvikling og globaliseringen skaber behov for mere højtuddannet arbejdskraft og mindre ufaglært, vurderer Jakob Roland Munch.

Netop globaliseringen har gjort den internationale konkurrence mere intens, og den udvikling er blevet forstærket siden 2008, lyder det også fra erhvervspolitisk chef i DJØF, Ole Bech Lykkebo.

»I opgangstider kan lavproduktive virksomheder godt hænge på, men siden krisen har vi været gennem et benhårdt udskilningsløb, hvor konkurrencen er blevet skærpet kraftigt. Det øger behovet for højtuddannede medarbejdere,« siger han.

Han tilføjer, at akademikerne giver virksomhederne flere konkurrencefordele. De er ofte med til at sikre bedre ledelse, bedre teknologianvendelse og mere innovation. Det betyder, at de virksomheder, der har akademikere ansat, er mere produktive. Derfor har de lettere ved at vokse end deres branchefæller. Danmark er dog kun nr. 18 i verden, når det gælder om at have mange højtuddannede ansat i de private virksomheder, viser tal fra OECD. Derimod får relativt mange danske akademikere job i den offentlige sektor.

Vidensservice er den branche, hvor der er kommet flest nye akademikerjob de senere år. Her er beskæftigelsen af højtuddannede vokset med 5.700 personer. Vidensservice er et stort område, der beskæftiger 224.000 personer inden for rådgivning, revision, regnskab, IT, finans og meget mere. Heraf er de 63.000 akademikere.

Dagens Gossip