Flere arbejdsløse på Bornholm - flest mænd er ramt af ledighed

Der er blevet flere arbejdsløse på Bornholm. Det viser nye tal fra Jobcenter Bornholm.

I januar var 1.594 personer (9,1 procent) ledige og dermed steg ledigheden med 25 personer (1,6 procent) i forhold til samme periode sidste år. Ledigheden på Bornholm er i januar 2013 steget med 81 personer i forhold til december 2012.

Ledigheden på Bornholm blandt dagpengemodtagere er steget med 3,2 procent siden januar 2012, mens ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagere er faldet med 3,9 procent i den samme periode.

Flest mænd er blevet ledige

Ledigheden for mænd er i januar 2013 større end for kvinderne.

Blandt mændene er ledigheden steget for næsten samtlige aldersgrupper – 16-24 årige og 40-49 årige er uændret.

Den samlede ledighed for mænd er nu på 9,2 procent, svarende til 850 ledige – en stigning på 3,2 procent i forhold til sidste år. Blandt mændene er der en stigning for dagpengemodtagere på 3,7 procent og for kontanthjælpsmodtagere en stigning på 1,4 procent i forhold til sidste år.

Ledigheden for kvinder udgør i januar 2013 8,9 procent, svarende til 744 ledige.

På et år er ledigheden blandt de bornholmske kvinder faldet med 0,1 procent. Blandt kvinderne er ledigheden faldet for aldersgrupperne 16-24 årige, 25-29 årige og 30-39 årige. Der er dog en stigning på 2,5 procent i ledigheden for dagpengemodtagere og et fald på 10,9 procent blandt kontanthjælpsmodtagere.

Højest ledighed blandt industri- og byggefagene

Den højeste relative ledighed på Bornholm kan i januar 2013 konstateres blandt industri- og byggefagene, der har en ledighedsprocent på 13,7 procent.

Øvrige a-kasser har en ledighedsprocent på 13 procent i januar 2013.

Industri og byggefagene har også antalsmæssigt flest ledige, i alt 529, svarende til 39,8 procent af de forsikrede ledige.

Der er i januar 2013 ingen a-kassegrupper, hvor ledigheden kan betegnes som lav (under 3 procent). Der er tre A-kassegrupper, hvor ledigheden er middel (3-6 procent) mens fem A-kassegrupper kan konstateret en ledighed, der betegnes som høj (over 6 procent).

Dagens Gossip