Flere end 300 så og hørte om dobbeltsporet

BaneDanmarks orienteringsmøde om det kommende dobbeltspor Vamdrup - Vojens i Vamdrup blev et tilløbstykke. Bare en time efter åbningen i går eftermiddag i Arena Syd passerede antallet af besøgende 200 og nåede alt i alt et stykke over 300, skriver Vamdrup Netavis.

Den store interesse vidner om, at det meget omdiskuterede dobbeltspor interesserer og berører rigtigt mange borgere i byen og på egnen gennem eksproportioner af huse og arealer.

Spørgelysten var da også meget stor, så de mange som repræsenterede BaneDanmark og Kolding Kommune havde nok at se til. Langt de fleste spørgsmål gik, efter hvad Netavisen hørte og så, på de store gener der bliver i den to årige anlægsperiode. Ikke mindst med tunge køretøjer ad mindre villaveje. Nævnes kan Dysseager i sydbyen og skolevejen, Ballegårdsvej i Bastrup.

Andre udtrykte bekymring for vedvarende generende støj fra de noget hurtigere kørende godstog gennem byen, som dobbeltsporet vil medføre.

Mange borgere fik svar på deres spørgsmål. Andre må vente på skriftlige svar, mens nogle ikke fik - og får nok heller ikke svar. Det sidste nok især omkring støjproblemer fra togene.

Men det samlede indtryk fra orienteringen, må være, at der hos rigtigt borgere sporedes tilfredshed både med arrangementet og med det så og hørte.

Dagens Gossip