Flere enlige mænd får børnene efter forældrenes brud

Tal fra Danmarks Statistik viser, at gruppen af enlige fædre er steget med 50 procent siden 2000. Stigningen er kun halvt så stor, når det drejer sig om enlige mødre, som dog stadig repræsenterer langt størstedelen af alle soloforældre.

»Det er en ret fantastisk udvikling. Det er et udtryk for, at der bliver mere og mere ligestilling i familielivet,« siger familieforsker og tidligere formand for Børnerådet Per Schultz Jørgensen. Han er medforfatter til en ny rapport om eneforsørgere i Danmark fra Susi og Peter Robinsohns Fond og Center for Alternativ Samfundsanalyse.

Udviklingen skyldes et større engagement fra fædrene i børneopdragelsen, vurderer Per Schultz Jørgensen.

»De seneste 20-30 års positive historie på familiefronten er, at far er kommet mere på banen. Den fraværende far er kommet hjem, og nu tager han del i husarbejde og pasning af børn. Vi ser jo også langt flere tilfælde af, at manden kæmper for mere forældremyndighed i retten,« siger han til Kristeligt Dagblad.

Per Schultz Jørgensen vurderer samtidigt, at antallet af enlige forældre generelt er steget, fordi vi lever i et velstandssamfund, hvor det i dag i højere grad er muligt med én indkomst at have børn boende.

Godt 21.000 enlige mænd havde ifølge Danmarks Statistik et barn registreret på deres folkeregisteradresse i 2000, mens tallet i år er knap 32.000.

Enlige fædre er således steget fra at udgøre 18 procent af alle aleneforældre i 2000 til 21 procent i år.

Dagens Gossip