Flere indvandrere bliver frivillige

Organisationerne er støttet af Social- og Integrationsministeriet, og social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) bifalder stigningen.

»Det er glædeligt, at så mange også nydanskere vælger at lave frivilligt arbejde. Ikke alene gør de en uvurderlig indsats for de mennesker, de hjælper, de lærer også selv en masse nyt, de får udbygget deres netværk og får nedbrudt fordomme blandt både nydanskere og etniske danskere undervejs. Nu gælder det om at få udbredt de gode metoder, der virker, og fastholde de frivillige og brugere, der er kommet til foreningerne,« siger Karen Hækkerup i en pressemeddelelse.

Midtvejsevaluering af organisationerne under puljen »Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde« er foretaget af Oxford Research for Social- og Integrationsministeriet og viser desuden, at antallet af frivillige overordnet er steget med 40 procent, mens antallet af brugere er steget med 30 procent fra 2010 til 2012.

De seks organisationer, som indgår i midtvejsevalueringen, er Dansk Flygtningehjælp, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger – Inklusion, Get2sport, KVINFOs mentornetværk og Team Succes.

I 2010 havde 671 frivillige anden etnisk baggrund, mens tallet i dag ligger på 1.331 i de seks organisationer.

Dagens Gossip