Flere krav til kommunerne

Det skal ske ved at stille flere konkrete krav til kommunerne, blandt andet til genoptræningen af borgere med komplekse behov. Regeringen vil give sygehusene kompetence til at diktere, hvilken form for genoptræning den enkelte borger skal have i kommunerne.

På det sociale område skal Socialstyrelsen sikre, at kommunerne har de fornødne tilbud til borgere med meget specialiserede behov. Styrelsen skal ifølge regeringens forslag have mandat til at kræve, at kommuner etablerer og driver bestemte former for tilbud.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) understreger, at borgerne skal have den hjælp, de har brug for, uanset om den kommer fra kommunen eller regionen.

»For eksempel duer det ikke, at patienter med alvorlig hjerneskade bliver forsinkede i genoptræningen, fordi de bliver »tabt« i overgangen fra sygehuset til kommunen. Og borgere med behov for specialiserede socialtilbud skal ikke bo et bestemt sted i landet for at være »heldige« at få det rigtige tilbud,« fastslår Vestager.

»Kommunalreformen har i store træk skabt en stærk struktur både økonomisk og fagligt. Nu får vi de sidste hjørner med, så vi sikrer bedre kvalitet og sammenhæng i tilbuddene for borgerne,« siger hun.

Hos Kommunernes Landsforening (KL) er man overordnet tilfreds med regeringens udspil. Formand Erik Nielsen (S) glæder sig især over, at regeringen ikke har planer om helt store omlægninger på social- og sundhedsområdet.

»Regeringen lægger i stedet op til at udvikle samarbejdet på de områder, som vedrører flere myndigheder. KL er helt enig i, at det er her, vi skal sætte ind, så vi får skabt hele løsninger for vores borgere. Vi støtter derfor også forslagene om en national koordinering for de højt specialiserede sociale tilbud og en styrket monitoreringsindsats på genoptræningsområdet,« siger KL-formanden.

Siden kommunalreformen trådte i kraft, har kommunerne overtaget en stor del af det specialiserede social- og sundhedsområde fra regionerne. Hos Danske Regioner ærgrer formand Bent Hansen (S) sig over, at regeringen med sit udspil ikke sætter faste rammer for ansvarsfordelingen mellem regioner og kommuner.

»Regionerne er klar til at påtage sig det fulde ansvar for de grupper, der har behov for den mest specialiserede hjælp,« siger han.

Dagens Gossip