Flere mænd får tæv af kæresten

Antallet af voldsramte kvinder falder fortsat. Men antallet af voldsramte mænd er stigende. Det viser nye tal fra Statens institut for Folkesundhed, som offentliggøres torsdag af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Hvert år udsættes 26.000 kvinder i alderen 16-74 år for vold fra en tidligere eller nuværende partner. Tallet er faldet fra 42.000 siden 2000, hvor man første gang opgjorde antallet af voldsramte kvinder.

Til gengæld viser rapporten en stigning i fysisk partnervold mod mænd fra 6000 i 2005 til nu omkring 8000 mænd blandt de 16-74-årige.

- Der er stadig alt for mange kvinder, der udsættes for vold. Det har store konsekvenser for den enkelte og for samfundet.

- Det er samtidig bekymrende, at noget tyder på, at mænd i stigende omfang udsættes for vold i nære relationer. Ligesom det er alarmerende, at omkring 28.000 børn lever i familier, hvor de løbende overværer vold, siger ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen i en kommentar.

At volden er stigende blandt mænd er ifølge seniorforsker Karin Helweg-Larsen fra Statens institut for Folkesundhed dog ikke nødvendigvis et skidt tegn.

- At flere mænd nu rapporterer fysisk vold fra en partner, mand eller kvinde, kan være et positivt signal. Forstået på den måde at mændenes grænser for, hvad der er tilladeligt, har rokket sig, så de ikke synes, at det er i orden at slå hinanden i parforhold, når der er konflikter, siger hun.

Rapporten viser, at mange unge benytter vold som konfliktløsningsmiddel.

Kærestevold mellem 16-24-årige er fortsat omfattende. Meget tyder på, at de unge kærestevoldsramte kvinder og mænd udgør en stor del af det samlede antal personer, som er udsat for partnervold.

- Det er behov for en tidlig indsats. Vi har allerede igangsat en række målrettede tiltag for at støtte unge voldsramte, ligesom vi har haft fokus på oplysning, siger Manu Sareen og tilføjer:

- Men vi skal blive ved med at påvirke holdningen til kærestevold og fortælle de unge, at det simpelthen er uacceptabelt og utjekket at slå sin kæreste.

 

Dagens Gossip