Flere meldinger om brud på konfliktreglerne

På nogle af kommunens skoler har de således valgt, at de tjenestemandsansatte lærere fra overbygningen ikke skal varetage den undervisning, de plejer, men i stedet skal føre tilsyn med elever i indskolingen og på mellemtrinnet.

Den tolkning af konfliktens regler mener flere af skolernes lockoutramte lærere er i strid med KLs retningslinjer, og de kalder det »unfair« over for 9. klasserne, der mister chancen for at forberede sig til den forestående afgangsprøve.

Gentofte Kommunes Lærerforenings formand, Jeppe Dehli, har bragt sagen videre til Danmarks Lærerforening og Centralorganisation (DLF), og de regner med, at sagen vil ende for arbejdsretten. DLF vurderer, at der er tale om en hastesag:

»Det er vores klare indtryk, at man i Gentofte har sat ikke-konfliktramte lærere til at lave noget, der ligger langt ude over, hvad de normalt laver,« siger afdelingschef Laurits Lynge til b.dk.

Hos Gentofte Kommune mener skoleforvaltningen, at man holder sig inden for rammerne af konfliktens regler. De mener blot, at de har forsøgt at gøre lockout-hverdagen nemmere for forældrene.

»Vi har blot friholdt nogle skoler undervisningen for overbygningen. Vi har ikke sat nogen til at undervise, hvor de ikke må. Der er altså fuldstændig overensstemmelse mellem konfliktens anatomi og den måde, vi håndterer det på. Vi fører tilsyn med de ressourcer, vi har til rådighed, og det tillader konfliktens spilleregler,« siger skolechef i Gentofte Kommune Hans Andresen til b.dk.

Pædagogernes fagforening (BUPL) nåede i sidste uge til arbejdsretten med anklager om, at de under konflikten har udført konfliktramt arbejde. Det vidner for Hans Andresen om, at konfliktens regler kan være svære at forstå:

»Grundelementerne for konflikten er lette at forstå, men helt nede i detaljerede og specifikke detaljer, så er reglerne mere komplicerede og mindre entydige,« siger Hans Andresen.

Dagens Gossip