Flere metrobyggepladser må indstille natarbejdet

De støjgenerede naboer omkring Marmorkirken i København var de første, der af Natur- og Miljøklagenævnet fik medhold i deres klage over støjen fra metrobyggeriet, der ødelagde områdets beboeres nattesøvn.

Mandag eftermiddag udløb klagefristen til at indgive en klage over metrobyggeriets aften- og nattearbejde, og med de to nye klager på bordet fra henholdsvis Hovedbanegårdsområdet og Sønder Boulevard måtte det generende natlige metroarbejdet også stoppe her, indtil klagerne har været igennem Natur- og Miljøklagenævnet. Det kan ifølge dr.dk tage op til et halvt år.

De to nye områder slutter sig til et i forvejen stort hold af metrobyggepladser, hvor der er klaget over støjen, og hvor arbejdet om aftenen og natten derfor er indstillet. Administrerende direktør i Metroselskabet Henrik Plougmann Olsen peger på, at det indstillede byggearbejde kan komme til at koste Metroselskabet mellem en 1,2 og 1,5 milliarder kroner, hvis Natur- og Miljøklagenævnet ligesom ved Marmorkirken beslutter at give de øvrige nabolag medhold i klagen, forklarer han til dr.dk.

Aften- og natarbejdet på den nye Metro Cityring er indstillet efter klager på fem byggepladser: Marmorkirken, Gl. Strand, Øster Søgade, Hovedbanegården og Sønder Boulevard. Der bygges fortsat om natten ved Nørrebroparken.

Dagens Gossip