Flere pensionister lever af private pensioner

På ti år er folkepensionens andel af de samlede pensionsindtægter faldet med syv procentpoint, viser en ny analyse fra ATP. Af den fremgår det, at folkepensionen i 2011 i gennemsnit udgjorde 68 procent af den samlede pensionsindtægt mod 75 procent i 2001.

Forklaringen skal primært findes i, at danskere i pensionsalderen får udbetalt flere penge fra arbejdsmarkedspensioner, private pensionsordninger, tjenestemandspensioner og ATP.

Vi har dog endnu til gode at se de private opsparinger sætte et markant præg på pensionisternes økonomi, mener Bjarne Hastrup, der er administrerende direktør i Ældre Sagen.

»Analysen viser, at de nye arbejdsmarkedspensioner begynder at have betydning for pensionisternes økonomi, sådan at der er flere blandt de yngre folkepensionister, der har pension ud over folkepensionen og ATP, men det varer mange år, før vi ser den fulde virkning af den øgede pensionsopsparing,« siger han til ATPs nyhedsbrev, Faktum.

Selv om de private pensionskroner i dag fylder mere i gennemsnitspensionistens budget, så er folkepensionen stadig den primære indtægtskilde for dem, der forlader arbejdsmarkedet på grund af alder. Der er dog stor forskel på, hvor stor en andel de statslige pensionskroner fylder i landets 98 kommuner.

Ikke overraskende lader de nordsjællandske pensionister til at være mindre afhængige af folkepensionen end de ældre i mange af landets yderkommuner.

Mens folkepensionen udgør en andel på mellem 56 og 59 procent af den samlede pensionsindtægt i kommuner som Hørsholm og Gentofte, fylder folkepensionen mellem 70 og 80 procent af den gennemsnitlige pensionists månedlige budget i eksempelvis Aabenraa og Tønder.

Samlet set er forskellene mellem landets kommuner blevet mindre fra 2001 til 2011, men Ældre Sagens administrerende direktør tror ikke på, at forskellene bliver udvisket helt.

»De store geografiske forskelle i folkepensionens betydning viser, hvor vigtigt det er, at folkepensionen sikrer et fælles økonomisk grundlag for alle pensionister. De geografiske forskelle forsvinder ikke i fremtiden, selv om vi sparer mere op,« siger Bjarne Hastrup, der også advarer mod at lade folkepensionen erstatte af arbejdsmarkedspensioner og private pensionsordninger.

ATPs undersøgelse er baseret på landets tre yngste pensionsårgange, som fik folkepension hele året i løbet af 2001 og 2011.

Dagens Gossip