Flere timer på skoleskemaet

Med regeringens udspil til en folkeskolereform får danske elever både flere timer i fag, vi allerede kender, og helt nye såkaldte aktivitetstimer.

Undervisningen for alle elever i 4.-9. klasse udvides med en lektion om ugen i dansk og med en lektion om ugen i matematik.

Der indføres aktivitetstimer med lærere og pædagoger, der skal bruges til at understøtte de faglige undervisningstimer og til leg, bevægelse og lektiehjælp.

Der indføres engelsk fra 1. klasse med en lektion om ugen i både 1. og 2. klasse.

Natur/teknik udvides i 4. og 5. klasse med en ekstra lektion om ugen.

Valgfag indføres fra 7. klasse med to lektioner om ugen og gøres obligatorisk.

Dagens Gossip