Flere udlændinge sendes hjem til afsoning

Siden årsskiftet er 27 kriminelle udlændinge blevet overført til afsoning i hjemlandet, og det er det højeste antal nogensinde, oplyser Justitsministeriet.

Hele sidste år blev 16 kriminelle udlændinge eskorteret ud af Danmark, og året forinden blev to sendt hjem for at afsone deres straf.

Justitsministeriet tilskriver udviklingen den såkaldte Task Force Hjemsendelse, der blev indgået sidste efterår mellem alle Folketingets partier undtagen Venstre og Dansk Folkeparti.

Foruden de 27 personer, der indtil videre er blevet sendt hjem til afsoning i år, er der et mindre antal indgåede aftaler om overførsel, hvor selve overførslen endnu ikke er gennemført.

Formålet med Justitsministeriets nedsatte arbejdsgruppe er at sikre en smidig og effektiv behandling i sager om overførsel af domfældte personer fra udlandet. Arbejdsgruppen samarbejder med myndighederne i Litauen, Polen og Rumænien, for at hjemsendelsen skal foregå gnidningsfri og hurtig. Af de 27 personer blev otte sendt videre til et fængsel i Litauen, mens seks blev eskorteret til Holland.

Ifølge tal fra Justitsministeriet og Kriminalforsorgen er hver fjerde indsat i Danmark udenlandsk statsborger. Sidste år afsonede 1.100 udlændinge herhjemme - typisk for tyveri, røveri eller menneskesmugling.

Flere af dem kan imidlertid ikke flyttes, fordi en EU-stribe lande ikke lever op til deres forpligtelser og nægter at tage imod dem.

Hjemlandenes modvilje koster årligt de danske skatteydere et trecifret millionbeløb.

Dagens Gossip