Flere unge mennesker ender på gaden

Det var dog samtidig målet med den såkaldte hjemløsestrategi at få antallet af hjemløse bragt ned.

Men ifølge en tælling foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) i år viser, at antallet af hjemløse i Danmark er vokset fra godt 5.000 til knap 6.000 på bare to år. Især mange flere unge mennesker ender på gader, herberger og forsorgshjem.

SFI og konsulentfirmaet Rambøll erkender i rapporten også, at »det manglende fokus på forebyggelse kan have medført, at man ikke i tilstrækkelig grad har været i stand til at indfri målsætningerne«.

I den nye strategi hedder hovedindsatsen »Housing First«, hvor man starter med at installere hjemløse i en bolig, og samtidig hjælper man dem med deres forskellige problemer.

Tidligere skulle hjemløse først gøre sig fortjent til et fast sted at bo ved eksempelvis at gå i misbrugsbehandling.

Den halve milliard kroner er givet godt ud, mener forsker på SFI Lars Benjaminsen.

»Nu er det slået fast, at man kan lære hjemløse at bo et fast sted, og det har været en af de helt store udfordringer. Men når det ikke er lykkedes at knække hjemløsekurven i den rigtige retning, skyldes det en række andre strukturelle barrierer. Og her er en af de vigtigste en udtalt mangel på billige boliger i de større byer,« siger Lars Benjaminsen.

Han hæfter sig ved, at stigningen i antallet af hjemløse i den nye tælling trods alt ikke er så stor i de kommuner, der har været med i den nye bostrategi.

I de 17 kommuner med særligt fokus på bostøtte gik antallet af hjemløse i snit »kun« op med 7 procent, mens der blev hele 42 procent flere hjemløse i snit i landets øvrige kommuner.

Lars Benjaminsen forklarer den særlige boligmangel for de hjemløse med, at mange almene boligområder renoveres for store millionbeløb med deraf følgende huslejestigninger – og at kommunerne i stigende grad anviser boliger i de sociale boligområder til stærkere grupper for at modvirke ghettoisering.

Han påpeger, at unge under 25 år i dag er på en særlig lav kontanthjælp, og en del af dem havner i hjemløshed, fordi de oven i deres andre problemer også har vanskeligt ved at få betalt huslejen.

Dagens Gossip