Flertal sender klage over fåmælt Løkke i landbrugssag

Et flertal i Folketinget har torsdag sendt en klage til præsidiet, der er den øverste ledelse.

Det sker, fordi statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har afvist at stille op til et samråd og svare på spørgsmål i sagen om landbrugspakken.

Klagen var ventet, idet et flertal i rød blok samt Dansk Folkeparti og De Konservative i sidste uge blev enige om at give regeringen en stor næse.

Kritikken gik på, at regeringen kommunikerede én ting ud på de indre linjer og en anden til Folketinget.

Afsenderen af brevet er Pia Adelsteen (DF), der som formand for Miljø- og Fødevareudvalget formelt har udformet teksten på vegne af udvalget.

- Som formand for udvalget og på vegne af flertallet i Miljø- og Fødevareudvalget vil jeg derfor opfordre Folketingets formand og præsidiet til at drøfte, hvorledes man fremover skal forholde sig, såfremt en minister ikke ønsker at stille op i samråd, når det drejer sig om et emne inden for ministerens ressort, lyder det i brevet.

Statsministeren har tidligere meddelt, at han kun ønskede at besvare to ud af fem spørgsmål, og det skulle være skriftligt.

Statsministeren blev hevet i samråd, fordi regeringen har tilbageholdt advarsler i sagen om landbrugspakken.

Regeringens egne embedsmænd advarede internt om, at "der er en betydelig risiko for, at EU-Kommissionen vil forholde sig kritisk" over for tal i landbrugspakken.

Men til Folketinget samme dag stod der, at det er "vurderingen, at Danmark overholder sine EU-retlige forpligtigelser".

Flertallet i udvalget finder det begrænsende for Folketingets mulighed for at udøve sin parlamentariske kontrol, når ministre afviser at deltage i ønskede samråd.

I brevet til præsidiet blive der gjort opmærksom på, at statsministerens forgænger i 2014 besvarede "helt tilsvarende spørgsmål".

Der henvises til Helle Thorning-Schmidt (S), som mødte op til samråd om sin indblanding i Christiania-sagen. Efter den såkaldte nødløgn endte den med at koste justitsminister Morten Bødskov (S) posten.

Et mindretal i Miljø- og Fødevareudvalget bestående af rød blok opfordrer desuden Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), til at kontakte statsministeren.

Det skal sikre, at samrådet gennemføres.

/ritzau/

Dagens Gossip