Flygtningenævnet lemper asylregler for syriske flygtninge

Forholdene er nu af en sådan karakter, at personer, der kommer fra de pågældende områder vil være i reel risiko for at blive udsat for overgreb omfattet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 om tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, oplyser Flygtningenævnet.

Derfor vil flygtninge fra de ramte områder efter en individuel vurdering kunne få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2, som kræver »velbegrundet frygt for forfølgelse eller tilsvarende overgreb, hvis den pågældende vender tilbage til sit hjemland«.

DF kritisere beslutningen og kræver justitsminister Morten Bødskov (S) i samråd.

Integrationsordfører Martin Henriksen (DF) er bekymret for en endnu større syrisk indvandring via asylsystemet og opfordrer justitsminister Morten Bødskov til at annullere beslutningen.

»Jeg mener helt klart, at Danmark skal hjælpe de syriske flygtninge i nærområdet. Men vi kan ikke holde til de mange flygtninge i Danmark, fordi de skaber ghettoer, høj arbejdsløshed og andre integrationsproblemer. Vi må snart lære af vores fejl i stedet for at gentage dem. Denne beslutning vil utvivlsomt få vidtrækkende negative konsekvenser,« siger Martin Henriksen.

Dagens Gossip