FN: 11 milliarder mennesker i 2100

Jordens samlede befolkning vil ifølge FN i år 2100 nå op på 10,9 milliarder, og hovedforklaringen skal findes i Afrika.

I dag lever 1,1 milliard mennesker på det afrikanske kontinent. Det tal vil i år 2100 været steget til 4,2 milliarder - en vækst på 280 procent.

»Det skyldes blandt andet, at man har haft berøringsangst for at tale om overbefolkning og samtidig har overfokuseret på effekten af hiv og aids,« mener direktør Stig Jensen, Institut for Afrikastudier ved Københavns Universitet.

»Man frygtede på et tidspunkt, at store områder i Afrika ville blive helt affolket og springe i skov igen, fordi rigtig mange ville dø af aids. Men så slemt er det slet ikke gået.«

Ifølge Stig Jensen står man med en kæmpe udfordring med at skaffe job til de stadig større befolkninger i Afrika, ligesom landenes egne regeringer selv må gribe ind.

»Men lande som Den Demokratiske Republik Congo og Nigeria er svage stater med svage regeringer, og der er intet, der tyder på, at tingene her vil ændre sig. Derimod vil befolkningsvæksten fortsætte. Samtidig kan man frygte, at mange af disse mennesker relativt let vil lade sig købe af ekstremister og oprørsbevægelser,« mener Stig Jensen.

Dagens Gossip