FN er snart klar med dyster rapport om klimaet

Rapporten vil først blive fremlagt i Stockholm 27. september, men allerede i august kunne blandt andet The New York Times berette på baggrund af lækkede oplysninger, at rapporten skal konkludere, om de seneste 50 års klimaforandringer er menneskeskabte.

Og nu skriver vg.no, at klimarapporten ser mørkt på blandt andet den grønlandske indlandsis’ fremtid, hvis udledningen af CO2 fortsætter som i dag.

»Det eneste positive - for at bruge et sådan begreb - er, at nyere forskning viser, at kloden er lidt mindre følsom, end de værste estimater antog for syv år siden,« siger klimaforsker og geolog Eystein Jansen, der er direktør for Bjerknescenteret for Klimaforskning i Bergen og medforfatter til rapportens kapitel om fortidens klima.

Han henviser til den seneste klimarapport fra panelet, der blev fremlagt i 2007.

»Vi har allerede satellitdata som viser, at isen nu formindskes både i Antarktis og i Grønland,« siger Eystein Jansen til vg.no.

Klimaforskeren tilføjer, at beregninger viser, at indlandsisen i Grønland blev reduceret med 30 procent, sidste gang der var en global temperaturstigning på et par grader.

Ifølge The New York Times forventes rapporten at konkludere, at det er den menneskelige påvirkning af klimaet, der i stor stil har medført klimaforandringerne, opvarmet havene, smeltet sne og is, hævet havniveauet og ført til ekstreme vejrforhold.

I rapporten fra 2007 konkluderes, at der er 90 procent sandsynlighed for, at mennesket spiller en rolle i klimaændringerne. I den nye rapport skulle tallet være steget med flere procentpoint.

Af udkastet til den nye rapport fremgår desuden, at FNs klimapanel forventer, at den globale opvarmning vil fortsætte i århundreder, selv om man finder en måde at standse alle CO2-udslip, skriver vg.no.

En talsmand for klimapanelet, Jonathan Lynn, understreger over for vg.no, at oplysningerne stammer fra et rapportudkast, som kan korrigeres frem til fremlæggelsen om ni dage.

Dagens Gossip