Fødevareminister: Nye vilkår en gevinst for landbruget

Men selv om udspillet er lanceret som lidt af et Columbusæg, der kan gøre både landbrug og grønne organisationer glade, stod det efter mødet torsdag i Aarhus klart, at der også er knaster.

»Det er en helt anden tankegang, hvor nogle landmænd med robuste jorde kan komme til at producere mere, mens andre landmænd med sårbare jorde skal producere mindre. Det vil betyde en skævhed mellem landmændene. Så vi skal have fundet en solidarisk måde at omfordele gevinsterne på,« siger fødevareminister Mette Gjerskov (S).

Hvordan omfordelingen mellem landmændene skal foregå, er et af de mange uafklarede spørgsmål. Men det bør kunne lade sig gøre at finde en model, mener ministeren.

»Jeg mener, det kan lade sig gøre, men det kræver, at alle parter sætter sig omkring bordet og er med til at træffe de rigtige beslutninger. Det handler ikke bare om reguleringen af landbruget de næste to-tre år, det er de næste generationer, vi taler om,« siger Mette Gjerskov.

Fødevareministeren mener, at landbruget samlet set står til en økonomisk gevinst, hvis anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen gennemføres.

»Vi går fra en tankegang, hvor vi siger, at du må have så og så mange svin til en tankegang, hvor vi siger: Du må sådan set selv bestemme, hvor mange svin du vil have, men du må kun udlede så og så meget fosfor og kvælstof. Det er en helt anden måde at se tingene på,« siger Mette Gjerskov.

Politisk set er der bred opbakning til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, og fødevareministeren vurderer, at dele af anbefalingerne kan gennemføres på kort sigt, mens andre dele først kan indføres senere.

»Det er nogle meget vidtrækkende anbefalinger, men nu tager vi fat på diskussionerne, så det ikke bare bliver noget, vi pusler med på regeringskontorerne,« siger Mette Gjerskov.

Mødet i Aarhus er det første af flere offentlige møder om Natur- og Landbrugskommissionens udspil, der også vil blive diskuteret på blandt andet folkemødet på Bornholm til sommer.

Dagens Gossip