Fødselsdag: Se hvem der fylder år den 1. marts 2014

Mange danskere kan fejre deres fødselsdag på denne dag, og her en oversigt over de mest kendte fødselarer i dag:

Bokser Mikkel Kessler, 35.

Formand Jacob Birkler, 40. - Finansminister, MF Bjarne Fog Corydon , 41. - Fhv. adm. direktør Jesper Lien, 45.

Generalmajor Flemming Lentfer, 50. - Professor Jan Rose Skaksen, 52. - Direktør Hans Jørgen Høyer, 52. - Direktør Henrik Hougaard, 56.

Professor, dr.med. Philippe Grandjean, 64. - Direktør Søren Ole Knudsen, 66. - Gårdejer, fhv. formand Ove Møberg, 66. - Overlæge Henning Hoby Andersen, 67. - Direktør Kaare Vagner, 68. - Fhv. lektor, dr.phil. Nina Grønnum, 69.

Dommer Bodil Wiingaard, 70. - Kunstmaler, billedhugger Tróndur Patursson, 70. - Rejseskribent Jørgen Lind, 71. - Filmkritiker Morten Piil, 71. - Fhv. direktør Svend Lundtorp, 73. - Overlæge Knud-Erik Stocklund, 74. - Direktør, civiløkonom Erling Brodersen, 74. - Professor, dr.phil. Axel Michelsen, 74. - Lensgrevinde Brita Ahlefeldt-Laurvig, 75. - Direktør, fhv. amtsborgmester Kirsten Ebbensgaard, 75. - Pens. generallæge Knud Jessen, 76. - Driftschef Ole Amsinck, 77. - Statsaut. revisor Helge Flensted Nielsen, 77. - Professor, dr.polit. Ellen Andersen, 77. - Vicedirektør Niels Østerås, 78. - Rådg. civilingeniør Henning von Wowern, 79.

Fhv. forstander Gunnar B. Hansen, 80. - Civilingeniør Henrik Thorsen, 80. - Speciallæge Alf Wennevold, 81. - Lærer Elisabeth Hahn-Petersen, 82. - Kunstforlægger Aage Büchert, 82. - Kommandør Arne Burkal, 82. - Afdelingsleder emer., dr.h.c., cand.psych., fhv. orlogskaptajn Knud-Erik Sabroe, 83. - Overlæge, dr. med. Finn Jørgensen, 84. - Apoteker Leif Duchleiter, 85.

Major, civilingeniør Kaj R. Bramm, 90.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip