Fødselsdag: Se hvem der fylder år den 12. december

Fodboldspiller Daniel Agger, 29.

Manuskriptforfatter Rasmus Heisterberg, 39.

Klima- og energiminister, fhv. formand Martin Lidegaard, 47. - Direktør, cand.merc. Morten Nygart, 51. - Direktør Vagn Sørensen, 54. - Kogekone Nanna Simonsen, 57.

Kunstmaler Olivur vid Neyst, 60. - TV-producer, journalist, cand. phil. Marianne Vollerup, 64. - Advokat, konsul Mads Marstrand-Jørgensen, 66. - Kunsthistorieker, dr. ès lettres Marie-Ghislaine Doucet Olesen, 66. - Forfatter Vibeke Grønfeldt, 66. - Arkitekt Per Følner, 68. - Brigadegeneral Michael H. Clemmesen, 69. - Kunsthistoriker, mag. art. Bente Scavenius, 69.

Rektor Povl Nygaard Markussen, 70. - Ambassadør Jens Peter Larsen, 71. - Fhv. studielektor, fhv. MF Aage Frandsen, 72. - Kunstmaler Gunnar Bay, 74. - Direktør, konsul Kaj P. Dinesen, 74. - Overlærer Jan Jelved, 79. - Fhv. gårdejer Knud V. Rasmussen, 79.

Oberst Carl Christian Skov Sørensen, 80. - Oberstløjtnant Egon Risvig Kjær, 82. - Fhv. gårdejer Valdemar Rasmussen, 84. - Fhv. borgmester, seminarielektor Harris Troensegaard, 89.

Fhv. postmester John Leo Jegsmark, 94. - Fhv. indkøbschef, major B. Ankersen, 96. - Oberst Knud Asgrav, 98.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip