Fødselsdag: Se hvem der fylder år den 16. november

Komiker Vicki Berlin, 36. - Politisk redaktør Anders Langballe, 37. - Fhv. MF, cand.jur. Susanne Clemensen, 43. - Koncertpianist, docent Christina Bjørkøe, 43. - Driftsdirektør Michael Sølvsten, 45. - Advokat, partner Søren Aamann Jensen, 46. - Hofchef, kammerherre Christian Schønau, 47.

Erhvervsoversætter Frank Grevil, 53. - Fhv. ordførende direktør, fhv. skibsreder Eivind Drachmann Kolding, 54. - Biskop Tine Lindhardt, 56. - Glasdesigner, glasmager Anja Kjær, 57. - Sognepræst Lars Sølling, 58. - Filminstruktør, professor Rumle Hammerich, 59. - Departementschef Leivur Harryson, 59.

Vice President Jens Bornstein, 60. - Fhv. folketingsmedlem Keld Albrechtsen, 61. - Direktør, cand.polit. Søren Plesner, 62. - Advokat Ole Eske Bruun, 63. - Overlæge Jens A. Gyring, 65. - Fhv. chefkonsulent Jørgen Ougaard, 65. - Skuespiller, revydirektør Bente Eskesen, 65. - Professor, dr.jur. Bo von Eyben, 67. - Direktør Ole Olsen, 67. - Adm direktør Stig Christensen, 68. - Maler, forfatter, sceneinstruktør Ole Kröll, 69. - Fhv. 1. viceborgmester, pens. kommandørkaptajn Chris Thorup Sørensen, 69.

Universitetslektor Hanne Lauridsen, 70. - Designer Mette Hartvig Hornsleth, 70. - Fhv. fængselsinspektør, cand.jur. Lisbeth Sanvig Knudsen, 70. - Astronom, lektor, mag.scient. Hans Jørn Fogh Olsen, 70. - Overlæge Orla Skibsted Als, 70. - Litograf Peter August Johansen, 70. - Salgsdirektør Tom Bacher, 72. - Chefvisitator, speciallæge, overlæge Jens Kramhøft, 72. - Forlagsboghandler Hanne Egelund Ringhof, 74. - Kongelig Hoffotograf Klaus Møller, 74. - Fhv. kirke- og forskningsminister Arne O. Andersen, 74. - Fhv. overlæge, dr.med. Finn Ursin Knudsen, 75. - Fhv. distriktstoldchef Paul Deleuran, 75. - Overingeniør Jens Packness, 76. - Overlæge, dr.med. Jørgen Kvist Kristensen, 76.

Freelance videnskabsjournalist Jens Jørgen Kjærgaard, 80. - Professor emer., dr.odont. Hans Peter Philipsen, 83. - Fhv. direktør, cand.jur. Sven Folmer Thomsen, 85. - Fhv. landsdommer Harald Boas, 86.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip