Fødselsdag: Se hvem der fylder år den 17. november

Sundhedsminister, MF Astrid Krag, 31. - Skuespiller Beate Bille, 37.

Speciallæge Henrik Terkel Andersen, 44. - Skuespiller Cecilia Zwick Nash, 45. - Opfinder Jens Eilstrup Rasmussen, 47.

Professor, koncertcellist Torleif Thedéen, 51. - Professor Jens Nielsen, 51. - Adm. direktør Hans-Jørgen Skovby Jørgensen, 51.

Overlæge, dr.med. Jesper Bælum, 61. - Katolsk biskop af København Czeslaw Kozon, 62. - Bestyrelsesformand, fhv. direktør Lars Bruhn, 64. - Adm. direktør Jørn Steen Larsen, 67. - Professor, dr.scient. Birger Lindberg Møller, 67. - Fhv. rektor Inger Allan, 67. - Apoteker Ole Stjärnqvist, 69. - Fhv. direktør Jens Carsten Nielsen, 69.

Personale- og lønningschef, forbundsformand Jørn Walther Pedersen, 70. - Professor, dr.med. Hans Hultborn, 70. - Fhv. museumsdirektør Ellen Tange, 70. - Pens. snedkermester, fhv. oldermand Georg Wohlers, 74. - Politimester Ebbe Steen Hansen, 74. - Bogtrykker Leif K. Kristensen, 75. - Skuespiller Susse Wold, 75. - Kontorchef, cand.jur. Birgit Ingrid Willumsen, 78. - Afdelingssygeplejerske, fhv. byrådsmedlem Johanne Kokborg, 79. - Speciallæge, dr.med. John Christiansen, 79.

Direktør Erik Trautmann, 82.

Fhv. kriminaldommer Tage U. Jensen, 92. - Kunstmaler Albert Bertelsen, 92.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip