Fødselsdag: Se hvem der fylder år den 24. januar 2014

Mange danskere kan fejre deres fødselsdag på denne dag, og her en oversigt over de mest kendte fødselarer i dag:

Prinsesse Athena Marguerite Francoise Marie, 2.

Ambassadør, centerchef Thomas Winkler, 50. - Adm. direktør, fabrikant Thomas Graversen, 52. - Fhv. redaktør, journalist Lars Poulsen, 57. - Sølv- og guldsmed Pétur Tryggvi, 58. - Advokat Judy Jakobsen, 59.

Docent, cand.mag. Anne Rosing-Schow, 60. - Professor, overlæge, dr.med. Torben Ørntoft, 61. - Professor, dr.med. Claus Munck Petersen, 62. - Speciallæge, dr. med. Søren Kiilerich, 63. - Civilingeniør Jens E. Trudsø, 64. - Axel Greve af Rosenborg, 64. - Redaktionssekretær Lene Susanne Christensen, 65. - Ambassadør Jørgen Molde, 65. - Civilingeniør, byrådsmedlem Flemming Elholm Olsen, 66. - Fhv. kontorchef, cand. jur. Aase Lynæs, 67. - Fhv. landsretswdommer Birte Lynæs, 67. - Forbundsformand Tom Durbing, 68. - Købmand Paul Friis Nönnecke, 68. - Major Esben Roug, 68. - Cand.polit. Henning Holten, 69. - Fhv. chefpolitiinspektør Per Larsen, 69.

Politiassessor Lone Linaa Christensen, 70. - Dommer Marianne Erritzøe, 70. - Oberst Karl Erik Nielsen, 70. - Kommandørkaptajn Leif Hartmann Jensen, 73. - Overlæge, dr.med. Henrik Sølling, 73. - Professor, dr.med. Bo Dupont, 73. - Sanger Bjørn Tidmand, 74. - Overlæge Niels Daugaard Peters, 74. - Cand.polyt. Ivar Schacke, 74. - Arkitekt Palle Dyreborg, 76. - Professor, dr.med. Jesper Vuust Møller, 76. - Underdirektør Gunnar Hagedorn, 77. - Fhv. rektor, fhv. højskoleforstander, domprovst, professor, dr.theol. Ole Jensen, 77. - Professor emer., dr.theol. & phil. Peter Kemp, 77. - Fhv. docent Flemming Lundgreen-Nielsen, 77. - Kommandør Kurt Alex Thomsen, 78.

Overlæge Peter Christiansen, 80. - Komponist, professor Ib Nørholm, 83.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip