Fødselsdag: Se hvem der fylder år den 26. februar 2014

Mange danskere kan fejre deres fødselsdag på denne dag, og her en oversigt over de mest kendte fødselarer i dag:

Fhv. skatteminister, MF Jonas Dahl, 36.

Solodanser Mads Blangstrup, 40. - Direktør Hanne Salomonsen, 43. - Journalist, korrespondent, vært Ask Rostrup, 48. - Bestyrelsesformand, proprietær Erik Michael Bredholt, 48. - Greve, godsejer Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, 49.

Kok Jan Friis-Mikkelsen, 51. - Direktør Jesper Balser, 52. - Professor Lars Henrik Andersen, 57. - Adm. direktør Lars Tvede, 57. - Redaktør, mag.art. Monna Dithmer, 58.

Skuespiller Stina Ekblad, 60. - Musiker, forfatter Per Wium, 60. - Cheføkonom Jan Olsen, 61. - Overlæge Anne-Marie Møller, 62. - Komponist, pianist, hamonikaspiller, kapelmester Bodil Heister, 62. - Musiker Stig Kreutzfeldt, 64. - Vicepræsident, cand.jur. Michael B. Elmer, 65. - Fhv. cheflæge, dr.med. Anne Rahbek Thomassen, 66. - Skuespiller Miyoko Kataoka Jensen, 67. - Borgmester Ole Find Jensen, 67. - Cand.theol. Margit Svendsen, 69.

Fhv. stabslæge Preben Thorkild Clausen, 70. - Guldsmed Per Suntum, 70. - Professor, Litt. D. h.c. Else Roesdahl, 72. - Professor, dr.phil. Jens Mammen, 72. - Forskningsbibliotekar, oberst Lennart de Scheel, 73. - Rådgiver, fhv. adm. direktør Jørgen Nordqvist, 74. - Fhv. direktør Jens N. Christiansen, 75. - Konsulent, cand.jur. Inger Skydsgaard, 76. - Direktør, civilingeniør Kaj Bretlau Marum, 77. - Ergoterapeut, billedhugger Dorte Bouet, 78. - Fhv. rektor Kurt Stolt, 78. - Direktør Annette Meldgaard, 79.

Skibs- og maskininspektør Jørgen Fremming, 80. - Overlæge Kaj Okholm, 81. - Billedhugger, keramiker Conny Walther, 83. - Fhv. vicedirektør, cand.polit. Kate Galle Gottlieb, 83. - Fhv. stadsbibliotekar og kulturchef Henning Gimbel, 83. - Fhv. overlæge, dr.med., lektor Hans Yde, 83. - Direktør, konsul Hugo V. Eriksen, 88.

Major Jens Jørgensen, 93. - Ambassadør Eigil Jørgensen, 93.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip