Fødselsdag: Se hvem der fylder år den 4. marts 2014

Mange danskere kan fejre deres fødselsdag på denne dag, og her en oversigt over de mest kendte fødselarer i dag:

Chefredaktør Anne Mette Svane, 38.

Adm. direktør Henrik Garver , 40. - Landsdommer Bodil Dalgaard Hammer, 47. - Forfatter Marina Cecilie Roné, 47. - CEO, Vice President Pia Kirstine Rybenfeldt, 47. - Adm. direktør Peter Hulweg Christiansen, 49.

Skuespiller Hanne Windfeld Lund, 55. - Adm. direktør Ulrik Gammelgaard, 56. - Adm. direktør René Stockner, 57. - Direktør Thomas Thune Andersen, 59.

Generalmajor Peter Kühnel, 61. - Prorektor Arne Bro, 61. - Forfatter, skribent, kommentator Bent Vinn Nielsen, 63. - Keramiker Hans Vangsø Iversen, 64. - Chairman Søren Bansholt, 66. - Professor, violoncellist Gert von Bülow, 68. - Professor emeritus, dr. phil. Bent Preisler, 69. - Fhv. museumsdirektør, mag.art. Claus Olsen, 69.

Fhv. driftsdirektør Johannes Arendt Pedersen, 70. - Fhv. gårdejer Knud Erik Jensen, 71. - Fhv. departementschef Finn Mortensen, 72. - Socialrådgiver og højskolelærer Lis Hjernøe, 73. - Generalkonsul, grosserer Ove Andersen, 73. - Biblioteksleder Karen Fuhr Pedersen, 74. - Forfatter, mag. art. Bente Hansen, 74. - Fhv. seminarierektor Karl-Axel Sverud, 75. - Cand. jur. Annemette Siggaard-Andersen, 76. - Chefkonsulent Jens D. Vesterlund, 76. - Grosserer, bestyrelsesformand Flemming Peter Just Karberg, 77. - Fhv. ambassadør Martin Kofod, 77. - Direktør Knud Hedegaard Madsen, 78.

Vinhandler, oberstløjtnant Peter J. Jørgensen, 81. - Fhv. rektor Else Fynbo, 82. - Direktør Flemming M. Deichmann, 83. - Oberst, konsulent Niels Christian Schultz-Nielsen, 85. - Proprietær Erik Platz, 86.

Lektor, cand. mag. Bodil Cock-Clausen, 91. - Fhv. overlæge Per Juul Martiny, 91.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip