Folketinget gør op med VKOs udlændingepolitik

Efter indfødsretsudvalget sidste år begyndte at se på afslagene om dispensation for statsborgerskabsprøverne til alvorligt syge udlændinge, er næsten alle disse afslag blevet omgjort.

Ifølge en opgørelse fra justitsminister Morten Bødskov (S) er udvalget blevet forelagt 70 sager fra juni sidste år og frem til januar i år. I 65 af sagerne har indfødsretsudvalget givet ansøgeren dansk statsborgerskab.

Formanden for indfødsretsudvalget, Christian Langballe (DF), var oprindeligt modstander af, at udvalget overhovedet skulle se på sagerne på ny.

»Selvfølgelig kan folk søge igen om at blive dansk statsborger. Det er de altid velkomne til, hvis der er noget nyt. Men her er der i langt hovedparten af sagerne ikke sket noget nyt i forhold til årsagen til, at vi i første omgang afviste dem. Og Dansk Folkeparti vil ikke være med til bare at dele statsborgerskaber ud til højre og venstre og på den måde langsomt udskifte vælgerkorpset,« siger han til Information.

Under VK-regeringen fik langt de fleste alvorligt syge ansøgere afslag, når de søgte om kompensation for kravene om både at kunne dansk og kende til danske samfundsforhold. Fra december 2005 til regeringsskiftet i 2011 behandlede udvalget 1077 ansøgninger. 710 søgte forgæves.

Efter regeringsskiftet er chancen for at blive dansk statsborger blevet større, og Morten Bødskov har derfor bedt udvalget om at se på de 710 afslag. Selvom Venstre og de Konservative ikke har modsat sig ministerens ønske, understreger partiernes indfødsretsordførere, at de ikke har lempet på kravene for at blive dansk statsborger.

»Jeg har ikke ændret holdning til, hvad jeg betragter som alvorligt nok til, at jeg vil give dispensation. Men det er nu engang Folketinget som bestemmer og altså det til enhver tid siddende flertal,« siger Tom Behnke (K) til Information.

Dagens Gossip