Forældre afviser senere skolestart

Ifølge forskerne begår både piger og drenge således færre lovovertrædelser, før de fylder 18 år, hvis de begynder i skole som syv og et halvt-årige i stedet for i en alder af seks og et halvt år. Forskerne vil imidlertid ikke anbefale at udskyde skolestarten i Danmark.

»Det vil være et udtryk for lave ambitioner på daginstitutions- og uddannelsesområdet, hvis vi foretog så stort et indgreb udelukkende for at sænke en i forvejen lav kriminalitet. Derudover vil det også blive dyrt i tabte skatteindtægter, da en senere skolestart medfører kortere tid på arbejdsmarkedet,« siger professor Helena Skyt Nielsen fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.

Resultaterne er ifølge Aarhus Universitet bemærkelsesværdige, fordi tidligere forskning stort set ikke har kunnet påvise langvarige effekter af sen skolestart.

I stedet for at indføre sen skolestart, bør man sætte ind med en større indsats før skolen, så flere børn kan blive skoleparat, vurderer professor Michael Rosholm, leder af Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet.

»Vi har en kraftig mistanke om, at de børn, som forlader uddannelsessystemet med for få kompetencer til at uddanne sig yderligere er de samme børn, som startede deres skolegang uden at være helt læringsparate,« siger Michael Rosholm.

Mette With Hagensen, landsformand for forældreorganisationen Skole og Forældre, peger omvendt på, at man også i børnenes sidste år af skolen bør være opmærksom.

»Vi skal holde fast i, at vi skal gøre en indsats så tidligt som muligt. Men vi skal også have hånd om børnene i længere tid. De børn, der kommer senere i skole vil jo af gode grunde være tættere på 17 end på 16 år, når de går ud af skolen. Og det har en betydning,« siger Mette With Hagensen, der dermed mener, at sammenhængen mellem kriminalitet og alder for skolestart i sidste ende hænger sammen med, at de sene startere også går senere ud af skolen.

»Jeg mener - ligesom forskerne - ikke, at man kan bruge undersøgelsen til at konkludere, at børnene skal starte senere i skole, men man kan sige, at den illustrerer vigtigheden af, at voksne også er der for børnene, når de er blevet halvstore teenagere. Så jeg kunne godt tænke mig et større fokus på børnene i slutningen af folkeskolen, og når de er ude af skolen. Det vil også give et mindre frafald på ungdomsuddannelserne,« tilføjer hun.

Undersøgelsen baserer sig på et stort registerbaseret datasæt, hvor man har fulgt alle danske børn født mellem 1981 og 1993 med fokus på deres vej gennem uddannelsessystemet og kriminalitet begået efter 15-års alderen.

Dagens Gossip