Forbrugerne tror stadig på bedre tider

Indikatoren belyser befolkningens syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation.

Forbrugerne forventer stadig, at både familiens og Danmarks økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag.  Indikatoren for familiens økonomiske situation sætter Danmarks Statistik til 11,3, mens indikatoren for Danmarks økonomiske situation rammer 16,7.

Det kan holdes op imod gennemsnittet for det seneste halve år, der lyder på 10,1 for familiens økonomiske situation og 12,5 for Danmarks økonomiske situation.

Forbrugerne vurderer i øvrigt fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden, skriver Danmarks Statistik.

Dagens Gossip