Forbrugerrådet: Frygt ikke salg af Nets

»Det siger sig selv, at de penge, man giver for sådan en virksomhed, skal tjenes ind igen, og de kan kun tjenes ind ved, at priserne stiger. Så der vil jeg som konservativ politiker holde øje med, at der ikke lige pludselig opfindes nye gebyrer og nye betalinger for noget, som vi troede, skulle fungere gratis,« siger finansordfører Mike Legarth (K), som dermed deler skepsis med Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby.

»Umiddelbart er jeg betænkelig ved den her situation, da det ikke gør styringsmekanismen bedre set i forhold til, at forbrugerne ikke kommer til at betale for meget for deres betalingsservice,« siger Hans Kristian Skibby og bruger elsektoren og vandværkerne som eksempler på, at priserne kan stige, selv om det modsatte var intentionen.

Hos Forbrugerrådet maner man til besindighed og henviser til, at der findes særlige bestemmelser, som har til formål at beskytte forbrugerne, når det gælder både dankortet og internationale kort.

»Vi regner ikke med, at et eventuelt salg vil få betydning for dankortet, fordi hele økonomien bag dankortsystemet er fastlagt ved lov, og loven kommer ikke til at ændre sig ved et ejerskifte,« siger Troels Holmberg, økonom i Forbrugerrådet.

Heller ikke blandt de øvrige produkter under Nets som Betalingsservice, er der grund til at frygte prisstigninger, mener Forbrugerrådet.

»Man har nogle særlige forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i lovgivningen, netop fordi konkurrencen ikke rigtig fungerer på det marked. Ifølge bestemmelserne må der ikke opkræves urimelige gebyrer, hvilket vil sige priser, der er højere, end hvis der var reel konkurrence. De regler består uanset, hvem der måtte være ejer af Nets,« siger Troels Holmberg.

Ikke desto mindre opfordrer Enhedslistens Frank Aaen (Ø) til en strammere lovgivning omkring Dankort, Betalingsservice og NemID, fordi »intet privat selskab skal gøre de forskellige produkter til en pengemaskine«. Samtidig bør Nationalbanken ifølge Enhedslisten som minimum beholde sine aktier i Nets.

»Bedst ville det være, hvis Nationalbanken overtager alle aktierne i Nets og viderefører selskabet som en servicevirksomhed, der alene har til formål at stille en effektiv service til rådighed på samme måde, som Nationalbanken i dag står for udstedelsen af penge,« siger finansordfører Frank Aaen.

Nets er den næststørste uafhængige kortprocessor i Europa og har en markedsandel på 45 procent i Norden, og prisen for hele foretagendet anslås at ligge på mellem otte og ti milliarder kroner.

Ifølge Børsen tæller de mulige købere både teknologivirksomheder og andre betalingskortudbydere, herunder Visa og Mastercard.

Dagens Gossip