Forbrugerrådets direktør: Jeg er målløs

»Jeg er målløs. Det er en helt forkert vej at gå, når man fjerner forbrugerrepræsentationen fra tilsynet med de finansielle virksomheder. Det er svært at se det som andet end et signal om, at nu er finansiel stabilitet og solvenskrav vigtigere end forbrugerbeskyttelse,« siger Vagn Jelsøe til Berlingske Business.

Tidligere har Forbrugerrådet haft en plads i Det Finansielle Råd, men nu bliver rådet nedlagt, og bestyrelsen i Finanstilsynet bliver fremover den enhed, der sætter kursen for tilsynet. Dermed er der ikke længere en repræsentant i tilsynets top, der officielt har forbrugerhatten på.

Vagn Jelsøe sammenligner det med Københavns brand i 1800-tallet. Umiddelbart efter en alvorlig hændelse bliver krav skærpet, men efter nogle år »glemmer« man og begynder at slække på regler og krav. Og så kommer den næste brand - eller finanskrise.

»Der kommer jo en ny storbrand igen en dag. Efter finanskrisen brød ud, har vi jo set en syndflod af sager i Pengeinstitutankenævnet, hvor forbrugere er kommet galt af sted, fordi de har fået dårlig rådgivning om investeringer eller låntagning. Derfor har man hen over de seneste fem år strammet gevaldigt på forbrugerbeskyttelsesreglerne på det finansielle område,« sige han og tilføjer:

»Det er nærliggende at tolke det som om, at man nu synes, man har nået et mætningspunkt og godt kan slappe af.«

Vagn Jelsøe frygter ganske enkelt, at man nu begynder at slække på krav, og at det vil hævne sig, næste gang tingene brænder på, og forbrugerne står tilbage som taberne. Og han tror fuldt og fast på, at Forbrugerrådets tilstedeværelse i Finanstilsynets top har gjort en forskel. Det har blandt andet flyttet fokus hen på de forbrugere, der blev ramt af finanskæmpernes ageren før og under krisen.

»Der er flere sager, hvor vi mener, at den røst, vi har bidraget med, også bidrog til, hvordan sagerne blev afgjort. Det kan handle om, hvordan man skal tolke god skik på forsikringsområdet - eller om hvordan man skal kommunikere omkring pension. Jeg er ikke i tvivl om, at det betyder noget, at der sidder en forbrugerrepræsentant med ved bordet,« siger han.

Du mener altså, at det kommer til at stille forbrugerne dårligere fremover?

»Dels direkte ved, at der ikke er nogen forbrugerrøst med, når man skal diskutere, hvordan ting skal gøres, men også indirekte ved en signalgivning over for Finanstilsynet om, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt,« siger Forbrugerrådets konstituerede direktør til Berlingske Business.

Ifølge Vagn Jelsøe har Forbrugerrådet ikke været i forhandling med regeringen, og derfor kommer torsdagens politiske aftale som en overraskelse for rådet.

Dagens Gossip