Forbud mod at drikke vand: Der er fundet bly i vandrør

Beboere i Ottosgade i Kolding frårådes at drikke vand fra vandhanen. Årsagen er, at der er fundet bly i vandrørene ind til ejendommene.

Fundet af bly blev gjort af Tre-For Vand, der har udskiftet vandledninger og stikledninger. Forbuddet mod at drikke vandet gælder seks ejendomme i Ottosgade, oplyser Kolding Kommune.

De blyholdige rør i Ottosgade vil blive udskiftet. I mellemtiden er beboerne blevet anbefalet ikke at drikke vand fra hanen. Det er specielt vigtigt, at børn, gravide og ammende ikke drikker vand med spor af bly.

- Hidtil har der ikke været nogen form for indikation på, at der har været brugt blyholdige stikledninger i vores del af landet. Men det er der åbenbart alligevel. Derfor laver vi øjeblikkeligt en stikprøveundersøgelse for at kortlægge, om der skulle være bly i ledningerne i andre dele af kommunen, siger Bent Jensen Mouboe, områdechef for Miljø, Kolding Kommune.

Hverken i Tre-For Vands løbende stikprøver, kommunens vandtilsyn og samarbejdet med vandværker er der fundet spor af bly i vandledningerne.

Vandledninger af bly blev forbudt i 1940'erne, så normalt er det kun i ejendomme fra før 1950, at der kan være en risiko. Derfor udpeger Tre-For Vand og Kolding Kommune nu 30-50 ejendomme i Kolding by og oplandet, som bliver undersøgt for bly i drikkevandet.

Resultatet ventes i løbet af de næste to uger.

Det kan du godt bruge det blyforurenede vand til:

Bad, opvask, tandbørstning, skylning af grøntsager, kogning af kartofler

Tag koldt vand fra hanen til madlavning. Lad altid vandet løbe lidt, inden du bruger det

Det bør du ikke bruge det blyforurenede vand til:

Kogning af pasta, ris og andre madvarer, som opsuger meget vand

Drik så lidt som muligt af det forurenede vand. Børn, gravide og ammende bør slet ikke drikke vand med bly

Dagens Gossip