Foreninger savner økonomisk hjælp til unge handicappede

Det er helt forkert, at eleverne på ungdomsuddannelserne ikke kan få den økonomiske støtte som ældre studerende, for de har samme behov for medicin og hjælpemidler, mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Colitis-Crohn Foreningen. Derfor vil de have, at regeringen afsætter penge til at sikre, at elever med handicap får lige rettigheder.

»Mange unge med en funktionsnedsættelse har ikke de samme muligheder for at spæde til SUen ved at tage et fritidsjob, og samtidig har mange af dem udgifter, som flertallet af gymnasieeleverne ikke har. Det giver ingen mening, at der er forskellige regler for ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser, og det er på tide, at vi får gjort op med forskelsbehandlingen,« siger formand for DGS Phillip Dimsits.

Og skal regeringens målsætning om, at 95 procent af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, opnås, er politikerne nødt til at gøre noget, lyder det fra Bente Buus Nielsen fra Colitis-Chron foreningen,

»Lad os da sammen sætte nogle realistiske rammer omkring unge kronikere, så de ikke opgiver kampen på grund af fraværsregler og en økonomi, der ikke kan hænge sammen, fordi de ikke har kræfterne til at arbejde ved siden af studie. Vi ved, at cirka 14 procent af de unge er kronikere, og dette tal vil stige år for år. Samfundsøkonomisk har vi slet ikke råd til ikke at tænke disse ind i fremtidens arbejdsmarked,« siger hun.  

4.300 studerende på videregående uddannelser fik i 2012 handicaptillæg til deres SU.

Dagens Gossip