Forsker: Derfor er 300 tillidsfolk fyret

Fagbevægelsen går mere krumbøjet rundt på skoler, plejehjem, børnehaver og sygehuse.

De tillidsvalgte, som er lønmodtagernes rygrad, er nemlig blevet færre i antal.

Alene i 2012 er flere end 300 tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter blevet fyret, viser en rundringning, som Ugebrevet A4 har foretaget.

- Hvis man får tyndet for meget ud i repræsentanterne, kan det betyde, at de ansatte får en mindre tryghed og beskyttelse i forhold til arbejdsgiverne. Det er det, fagbevægelsen frygter, siger arbejdsmarkedsforsker professor Flemming Ibsen.

Han peger på store strukturforandringer i kommunerne som en af hovedårsagerne til fyringerne af de mange tillidsvalgte, der ellers nyder særlig beskyttelse i forhold til deres kolleger. Det flugter også med kravet fra Kommunernes Landsforening til overenskomsterne, om at der skulle værre færre tillidsvalgte.

- Det kan sagtens blive begrundet fagligt i omstruktureringer og sammenlægninger i kommuner og regioner. For eksempel inden for skoler og ældrecentre. Men hvis fagbevægelsen får en fornemmelse af, at man går efter specielt tillids- og sikkerhedsrepræsentanter kan man køre sager om uretmæssige fyringer, siger Flemming Ibsen til Newspaq.

Dagens Gossip