Forsker: Det bliver svært at forbedre regionerne

»Det vil være meget vanskeligt for regionerne at gøre det bedre, fordi de grundlæggende gør det utrolig godt. Hvis man kigger på patienttilfredsheden, så har vi en tilfredshedsprocent over 90, der er tilfredse eller meget tilfredse. Så det vil nærmest være en matematisk umulighed at gøre det bedre. Regionerne har desuden kraftigt forøget deres produktivitet over de senere år og får sendt langt flere gennem behandlinger. Så der går det også rigtig meget i den rigtige retning,« siger Buch.Ifølge Roger Buch kan Venstres mulige holdningsvending betyde, at partiet er på vej tilbage til sin oprindelig holdning om, at »frede det regionale niveau« som de i sin tid gjorde i forbindelse med VK-regeringens indførelse af kommunalreformen, der trådte i kraft i 2007.»Da Venstre forud for det sidste valg lige pludselig meddelte, at nu ville de nedlægge regionerne, kom der fra stort set samtlige forskere i Danmark en tommelfinger nedad, fordi patienttilfredsheden er i top, produktiviteten er stigende, og økonomien har man styr på. Så måske er man blevet lidt klogere og har fundet ud af, at det bliver svært at finde en bedre model, end den vi har,« siger Roger Buch.

Venstres udmelding om, at man måske alligevel vil gå ind for at bevare regionerne, kommer ifølge Politiken efter, at Syddanmarks Regionsformand, Carl Holst (V), har fremsat en ambitiøs målsætning om, at tre ud af fem regionsformænd skal være venstremænd efter kommunalvalget 19. november.

»Jeg tror på, at man med tre blå regionsformænd vil føre en politik, der gør, at argumenterne for at nedlægge dem vil forsvinde,« siger Carl Holst ifølge Politiken og tilføjer:

»Så kommer der mere frit valg, og der bliver ingen ideologisk kamp mod privathospitaler. Så bliver der skubbet til det, der har været en hæmsko hidtil for Venstre på Christiansborg. Dermed vil vi fjerne de sten, som har været i vejen og gjort, at nogle ønsker at nedlægge os«.

Dagens Gossip