Forskning: Disse bandeord er de værste

Hvis du synes, at ord som ’fuck you’, ’svin’, eller ’idot’ lyder forfærdeligt og bør begrænses, så tilhører du måske den lidt ældre generation.

Forskning fra Syddansk Universitet viser i hvert fald, at der er sket en ændring i holdningen til bandeord i daglig tale. Kun lige knap halvdelen af unge mennesker mellem 13 og 14 år synes, at bandeord er noget skidt, mens det er hele 94 procent af folk mellem 65 og 93 år, som finder brugen af bandeord anstødelig.

- Der skal mere til i dag, for at unge synes, at det lyder grimt. Bandeord er blevet en almindelig del af deres hverdag, og derfor falder det dem mere naturligt at bruge disse ord - for dem er det bare et virkemiddel blandt flere, siger Marianne Rathje, der har forsket i bandeord siden 2005.

Og det allerværste

Der er altså tale om en helt klar generationsforskel, og Marianne Rathje mener, at det blandt andet skyldes, at det er blevet meget mere almindeligt at høre bandeord i medierne, og unge derfor eksponeres for brugen af disse ord langt mere end tidligere generationer gjorde det.

- De unge synes ofte først, at det bliver slemt, når man tilføjer et ekstra forstærkende led, eksempelsvis ’klamme so’ eller ’fede bitch’, siger hun.

Hun har også observeret, at der er forskel på hvilke bandeord den unge og den lidt ældre generation anfører som værende de grimmeste udtryk.

De ældre nævner oftest religiøse udtryk som ’for satan’ eller ’for helvede’ som det værste, mens yngre mennesker bliver mere stødt over skældsord, der enten er personrettede, seksualiserede eller latrinære. Derudover bruger den unge generation oftere engelske bandeord som eksempelvis ’Skank’, ’ho’ og ’gayfucker’.

Men sjovt nok er begge generationer helt enige om, hvad det allerværste bandeord er, nemlig: Luder.

Nordisk samarbejde

Marianne Rathje har i sin forskning spurgt 844 personer, som via et spørgeskema blandt andet har angivet, hvilke bandeord de finder grimmest og hvad deres holdning til brugen er bandeord er.

Herefter har hun analyseret materialet. og det er netop blevet offentliggjort i bogen ’Swearing in the Nordic Countries’ som hun sammen med forskere fra Norge, Sverige, Finland og Litauen har udgivet. Bogen sætter bandeord under sprogforskningsmæssig lup.

- Bandeord har tidligere været forsømt i sprogforskningen og derfor eksisterer der en masse myter på området, som ingen ved, om der er hold i, siger Marianne Rathje.

Top 5 over bandeord unge finder grimmest

• Luder
• Kælling
• Bøsse
• So
• Bitch

Top 5 over bandeord ældre finder grimmest

• Luder
• Idiot
• Svin
• Fuck you
• Mula/fanden tage dig/mother fucker/laban

Dagens Gossip