Forsvaret skal gøres grønt: Industrien tages med på råd

Over 100 var mødt op da seminaret åbnede på Frederiksberg Slot. Nick Hækkerup (S), forsvarsminister, åbnede dagen med at ridse visionerne bag projektet op. Forsvarsministeren understregede, at selvom det sjældent er i fokus i offentligheden, går der mange ressourcer til at støtte op om forsvarets operative aktioner i form af mad, bygninger, udstyr m.m.

- Derfor er der et stort potentiale for at spare energi og omlægge til grøn energi. Det handler både om miljømæssig ansvarlighed og om at opnå besparelser, sagde Nick Hækkerup bl.a. i sin åbningstale.

Håb om nye løsninger
Forsvarsministeren udtrykte håb om, at samarbejdet med partnere fra industrien kan føre til nye innovative grønne løsninger, samt at projekt Grønne etablissementer bliver et udstillingsvindue for den grønne industri. Også gerne internationalt.

Projektet blev perspektiveret i forhold til lokale interesser gennem indlæg fra SmartCityDK og Bright Green Island, som hører hjemme i hhv. Aalborg og på Bornholm.

Deltagernes input skal bruges i det videre arbejde i projektet. Inden sommeren udskriver forsvaret en projektkonkurrence, hvor industriens aktører kommer med deres bud på en helhedsplan til, hvordan to udvalgte kaserner kan gennemføre en grøn omstilling. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenesten leder projektet.

Dagens Gossip