Forsvarets generalauditør mangler arbejde

Auditørerne skal som anklagemyndighed sørge for , at danske soldater, der overtræder den militære straffelov, bliver retsforfulgt, men antallet af store og komplicerede sager er – trods flere spektakulære sager i de seneste år fra især krigen i Afghanistan – ikke voldsomt.

Det blev i alt til 41 straffesager ved domstolene sidste år, hvoraf langt størstedelen endte med betingede domme for mindre forseelser.

Og Generalauditoriatet kan undværes, konkluderer professor i strafferet ved Aarhus Universitet, Gorm Toftegaard Nielsen.

Ifølge professoren har Generalauditøren og hans folk simpelthen hen for lidt at lave, og deres arbejdsopgaver kan udføres af andre instanser.

Analysen skal nu behandles af partierne bag forsvarsforliget. Og her tegner der sig et politisk flertal for at lukke Generalauditoriatet og samle de nuværende to enheder af Auditørkorpset i enten Viborg-Karup-området eller København.

Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) har ikke lagt sig fast på en løsning og vil vente til sagen er politisk afklaret efter sommerferien.

»Jeg har stor respekt for historiens vingesus og traditionerne, men det er ikke afgørende for mig. Det er soldaternes retssikkerhed, og at vi bruger vores ressourcer fornuftigt«, siger Nick Hækkerup til Politiken.

Hverken Gorm Toftegaard Nielsen eller Lars Stevnsborg har ønsket at kommentere.

Dagens Gossip