Forsvarsadvokater: Flere eksperter i straffesager

Flere fagpersoner i det danske retssystem kan formentlig redde borgere fra grundløse tiltaler i for eksempel brand- og børneporno-sager.

Det mener Landsforeningen af forsvarsadvokater, som har sent et høringssvar til Justitsministeriet. Forsvarsadvokaterne anbefaler, at retterne skruer op for brugen af såkaldt syn og skøn, der "anvendes sjældent".

- Syn og skøn er navnlig relevant, hvor straffesager vedrører særlige fagområder, hvor der kan være behov for at indhente ekspertviden, skriver formand Henrik Stagetorn på vegne af bestyrelsen.

Advokaterne henviser for eksempel til brandsager, hvor en brandekspert og seniorforsker fra Aalborg Universitet, Lars Schiøtt Sørensen, har udtalt, at politiets brandefterforskning er mangelfuld.

Forskeren har været vidne i en sag, hvor hans hårde kritik af politiets efterforskning medførte, at en hotelejer blev frifundet for brandstiftelse, oplyser advokaterne.

- Landsforeningen finder også, at sager vedrørende IT-kriminalitet er et område, hvor syn og skøn i højere grad burde anvendes, skriver forsvarsadvokaterne.

I en sag om børneporno på en computer, hvor den tiltalte blev frifundet, kunne tiltalen helt være undgået, hvis der havde været en ekspert inde over, vurderer advokaterne.

- I den pågældende kunne der med fordel have været anvendt en kontradiktorisk proces, hvor forsvareren fra starten havde haft mulighed for at stille spørgsmål til en uafhængig sagkyndig, der havde de fornødne kompetencer, skriver Henrik Stagetorn.

- Det havde muligvis medført, at tiltale i sagen ikke var blevet rejst.

Fagpersoner kan lave syn og skøn, som kan indgå som et bevis i en sag. Retten anmoder en fagperson - en syns- og skønsmand - om at besvare nogle spørgsmål.

/ritzau/

Dagens Gossip